Szanowni Klienci !!!  Zapraszamy do skorzystania z promocji nowych Klientów!!!

Każdy użytkownik systemów innych niż Comarch ERP otrzyma rabat migracyjny w wysokości 30% na zakup oprogramowania Comarch ERP Optima w wersji stacjonarnej lub na abonament w wersji usługowej przez 12 miesięcy.
Aby otrzymać rabat należy przesłać nam fakturę potwierdzającą używanie programu innego niż ERP Optima wystawioną nie wcześniej niż 01.01.2019 oraz zamówienie na program.
Wartość rabatu nie może być wyższa, niż wartość licencji systemu ERP używanego dotychczas.
Czas trwania promocji 01.02.2020 – 31.03.2020.
Szczegóły pod nr telefonu 695 267 689 

comarch_erp_wdraam-01png

Pomagamy wdrożyć, szkolimy, doradzamy i wspieramy od strony
podatkowej, kadrowej
, produkcyjnej oraz handlowej jako
Partner w biznesie i Partner Comarch.


Pracownicze Plany Kapitałowe (PPK)

już od 1 lipca 2019 r. nowy obowiązek dla pracodawców

 • zatrudniających powyżej 250 osób (3,3 mln) - 1 lipca 2019
 • od 50 do 249 osób (2 mln) - 1 stycznia 2020
 • od 20 do 49 osób (1,1 mln) - 1 lipca 2020
 • pozostali (5,1 mln) - 1 stycznia 2021

Pracownicze Plany Kapitałowe (PPK) -

to dobrowolny i w pełni prywatny system długoterminowego oszczędzania, w którym środki finansowe pochodzą z trzech źródeł:

od pracownika -  wpłata podstawowa wynosząca od 0,5 % do 2 % miesięcznego wynagrodzenia pracownika, wpłata dodatkowa – do 2% miesięcznego wynagrodzenia, wedle uznania pracownika.             od podmiotu zatrudniającego - wpłata podstawowa – 1,5 % , wpłata dodatkowa – 2,5%.                                                                                            
   od państwa - 250 PLN wpłaty powitalnej – na rozpoczęcie PPK oraz 240 PLN dopłaty rocznej (przy spełnieniu odpowiednich warunków)

Umowa o zarządzaniu i prowadzeniu PPK
z instytucjami finansowymi

Przy wyborze instytucji finansowej warto zwrócić uwagę m.in. na takie czynniki, jak warunki zarządzanie zgromadzonymi środkami, efektywność
i doświadczenie instytucji czy wymiar praktyczny współpracy – jak choćby
to, czy instytucja dysponuje środowiskiem IT, z którym przedsiębiorca będzie
mógł dogodnie kooperować.

129jpg


Aplikacja Comarch PPK


przeznaczona jest do obsługi Pracowniczych Planów Kapitałowych w firmie. Jest ściśle zintegrowana z modułami kadrowo-płacowymi Comarch ERP HR, ale również współpracuje z systemami kadrowo-płacowymi innych producentów. Może więc działać samodzielnie.

Kluczowymi funkcjonalnościami aplikacji są: możliwość ewidencjonowania danych uczestników PPK, comiesięcznego naliczania i ewidencjonowania składek oraz przesyłania ich do wybranej instytucji finansowej.

Comarch e-Sprawozdania

Szanowni Państwo,

obecnie Ustawa o Rachunkowości (art. 52 UoR) z której wynika, że jednostki muszą   sporządzić i podpisać (elektronicznie) sprawozdanie finansowe nie później niż w ciągu 3 miesięcy od dnia bilansowego.
Polecamy gotową aplikację Comarch e-Sprawozdania za pomocą której można zaimportować bezpośrednio z programu księgowego Comarch zestawienia księgowe m.in. bilans czy RZiS, zmiany w kapitale czy przepływy pieniężne.
Aplikację można również zastosować w firmach nie mających oprogramowania Comarch.
Aplikacja ma możliwość:
 • zarządzania podpisami elektronicznymi pod sprawozdaniem;
 • wysyłka sprawozdań do KAS (czyli integracja z API Krajowej Administracji Skarbowej);
 • możliwość określenie statusów przygotowania sprawozdania finansowego;
 • możliwość dodawania własnych załączników do aplikacji (np. sprawozdania z działalności czy uchwał);
 • nowy schemat sprawozdania finansowego - dla jednostek NGO.
Zachęcamy do zakupu!!!

Możesz skontaktować się z nami telefonicznie lub mailowo,

a my przygotujemy dla Ciebie darmową prezentację i wycenę programu.

                           Chcesz wiedzieć więcej zadzwoń:
                                                 695 267 689 
Pomogliśmy już wielu przedsiębiorstwom, pomożemy i Tobie.
Pokaż nam swoje problemy jakie napotykasz w Swojej firmie. Powiedz czego oczekujesz.
 Zaproponujemy rozwiązania, odpowiemy na pytania, przedstawimy dobre narzędzie pracy.

Kupując program masz gwarancję jego wdrożenia
Przygotuj firmę na

RODO - Rozporządzenie o Ochronie Danych Osobowych,

które zacznie obowiązywać w Polsce od 25 maja 2018r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych

Wdrożenie RODO w Twojej firmie to :

 • posiadanie właściwych zgód na przetwarzanie danych osobowych, dostosowane do wymogów rozporządzenia oraz specyfiki Twojej firmy – art. 6, 12, 13 RODO
 • ustalenie i wprowadzenie zgodnej z nowym rozporządzeniem klauzuli informacyjnej, podawanej każdorazowo, kiedy pozyskujesz nowe dane osobowe – art. 13 RODO
 • ustalenie, czy posiadasz obowiązujące umowy powierzenia przetwarzania danych oraz zawarcie takowych w przypadkach obowiązkowego ich posiadania
 • przygotowanie upoważnienia do przetwarzania danych dla pracowników czy współpracowników, którzy mają z nimi styczność
Rozporządzenie nie określa ścisłych reguł jakie mają zostać spełnione w konkretnej firmie. To od firmy jej specyfiki i działania oraz organizacji pracy, zakresu i specyfiki przetwarzanych danych osobowych zależeć będą wdrożone mechanizmy, procedury, wymagane dokumenty itp. a które mające na celu zapewnienie właściwej ochrony danych osobowych.Jednolity Plik Kontrolny (JPK)

Jednolity Plik Kontrolny, w skrócie JPK, to zbór danych wysyłany w formie pliku na serwer Ministerstwa Finansów. Plik ten posiada określoną przez Ministerstwo Finansów zawartość i format. JPK_VAT jest uszczegółowieniem deklaracji VAT-7. W pliku JPK_VAT wykazujemy wszystkie dokumenty, które zostały uwzględnione przy wyliczaniu deklaracji VAT. 

Obowiązek przekazywania danych podatkowych w formie Jednolitego Pliku Kontrolnego, obejmuje duże

 • przedsiębiorstwa od lipca 2016 r. 
 • małe i średnie firmy od 1 stycznia 2017 r.
 • mikroprzedsiębiorstwa od 1 stycznia 2018 r.

  
Systemy Comarch ERP Optima
są już gotowe na

zmiany w ochronie danych osobowych

Comarch wyposaży wszystkie swoje systemy ERP w specjalną funkcjonalność prowadzenia rejestru zgód na przetwarzanie danych, zgód na przesyłanie informacji handlowych, zgód na profilowanie z datą udzielenia zgody, z IP oraz archiwizacją treści zgody. Dostępna będzie także funkcja umożliwiająca złożenie oświadczenia o cofnięciu zgody na przetwarzanie danych w takiej samej formie jak złożenie zgody.
Jak będzie wyglądała implementacja JPK w systemach Comarch ERP Optima?


Zadowolony Klient to nasz Klient !

*Wysyłając zgłoszenie wyrażam zgodę na otrzymywanie informacji handlowych drogą elektroniczną od F.H-U. ARKARY