comarch_erp_wdraam-01png

Pomagamy wdrożyć, szkolimy, doradzamy i wspieramy jako partner w biznesie  logo_partner_graymayjpg

„Tarcza Antykryzysowa i inne zmiany w przepisach"  Jak obsłużyć zmiany w Comarch ERP Optima  

 Tarcza Antykryzysowa to pakiet rozwiązań zakładający pomoc przedsiębiorcom i pracownikom w obliczu coraz poważniejszych skutków     rozprzestrzeniania się koronawirusa SARS-CoV-2. Z punktu widzenia działalności gospodarczej istotne są trzy nowe ustawy:

 • ustawa o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw,
 • ustawa o zmianie ustawy o systemie instytucji rozwoju rozszerzająca kompetencje Polskiego Funduszu Rozwoju, tak by mógł sprawniej wspierać przedsiębiorców w związku z epidemią koronawirusa,
 • ustawa wspierająca firmy w związku z epidemią koronawirusa.


Pracownicze Plany Kapitałowe (PPK)

już od 1 lipca 2019 r. nowy obowiązek dla pracodawców

 • zatrudniających powyżej 250 osób (3,3 mln) - 1 lipca 2019
 • od 50 do 249 osób (2 mln) - 1 stycznia 2020
 • od 20 do 49 osób (1,1 mln) - 1 lipca 2020
 • pozostali (5,1 mln) - 1 stycznia 2021

Pracownicze Plany Kapitałowe (PPK) -

to dobrowolny i w pełni prywatny system długoterminowego oszczędzania, w którym środki finansowe pochodzą z trzech źródeł:

od pracownika -  wpłata podstawowa wynosząca od 0,5 % do 2 % miesięcznego wynagrodzenia pracownika, wpłata dodatkowa – do 2% miesięcznego wynagrodzenia, wedle uznania pracownika.             od podmiotu zatrudniającego - wpłata podstawowa – 1,5 % , wpłata dodatkowa – 2,5%.                                                                                            
   od państwa - 250 PLN wpłaty powitalnej – na rozpoczęcie PPK oraz 240 PLN dopłaty rocznej (przy spełnieniu odpowiednich warunków)

Umowa o zarządzaniu i prowadzeniu PPK
z instytucjami finansowymi

Przy wyborze instytucji finansowej warto zwrócić uwagę m.in. na takie czynniki, jak warunki zarządzanie zgromadzonymi środkami, efektywność
i doświadczenie instytucji czy wymiar praktyczny współpracy – jak choćby
to, czy instytucja dysponuje środowiskiem IT, z którym przedsiębiorca będzie
mógł dogodnie kooperować.

129jpg


Aplikacja Comarch PPK


przeznaczona jest do obsługi Pracowniczych Planów Kapitałowych w firmie. Jest ściśle zintegrowana z modułami kadrowo-płacowymi Comarch ERP HR, ale również współpracuje z systemami kadrowo-płacowymi innych producentów. Może więc działać samodzielnie.

Kluczowymi funkcjonalnościami aplikacji są: możliwość ewidencjonowania danych uczestników PPK, comiesięcznego naliczania i ewidencjonowania składek oraz przesyłania ich do wybranej instytucji finansowej.

Comarch e-Sprawozdania

Szanowni Państwo,

obecnie Ustawa o Rachunkowości (art. 52 UoR) z której wynika, że jednostki muszą   sporządzić i podpisać (elektronicznie) sprawozdanie finansowe nie później niż w ciągu 3 miesięcy od dnia bilansowego.
Polecamy gotową aplikację Comarch e-Sprawozdania za pomocą której można zaimportować bezpośrednio z programu księgowego Comarch zestawienia księgowe m.in. bilans czy RZiS, zmiany w kapitale czy przepływy pieniężne.
Aplikację można również zastosować w firmach nie mających oprogramowania Comarch.
Aplikacja ma możliwość:
 • zarządzania podpisami elektronicznymi pod sprawozdaniem;
 • wysyłka sprawozdań do KAS (czyli integracja z API Krajowej Administracji Skarbowej);
 • możliwość określenie statusów przygotowania sprawozdania finansowego;
 • możliwość dodawania własnych załączników do aplikacji (np. sprawozdania z działalności czy uchwał);
 • nowy schemat sprawozdania finansowego - dla jednostek NGO.
Zachęcamy do zakupu!!!

Możesz skontaktować się z nami telefonicznie lub mailowo,

a my przygotujemy dla Ciebie darmową prezentację i wycenę programu.

Chcesz wiedzieć więcej zadzwoń lub napisz:
    tel: 695 267 689  email: biuro@arkary.pl
Pomogliśmy już wielu przedsiębiorstwom, pomożemy i Tobie.
Pokaż nam swoje problemy jakie napotykasz w Swojej firmie. Powiedz czego oczekujesz.
 Zaproponujemy rozwiązania, odpowiemy na pytania, przedstawimy dobre narzędzie pracy.

Kupując program masz gwarancję jego wdrożenia

Przygotuj firmę na 

RODO - Rozporządzenie o Ochronie Danych Osobowych,

które zacznie obowiązywać w Polsce od 25 maja 2018r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych

Wdrożenie RODO w Twojej firmie to :

 • posiadanie właściwych zgód na przetwarzanie danych osobowych, dostosowane do wymogów rozporządzenia oraz specyfiki Twojej firmy – art. 6, 12, 13 RODO
 • ustalenie i wprowadzenie zgodnej z nowym rozporządzeniem klauzuli informacyjnej, podawanej każdorazowo, kiedy pozyskujesz nowe dane osobowe – art. 13 RODO
 • ustalenie, czy posiadasz obowiązujące umowy powierzenia przetwarzania danych oraz zawarcie takowych w przypadkach obowiązkowego ich posiadania
 • przygotowanie upoważnienia do przetwarzania danych dla pracowników czy współpracowników, którzy mają z nimi styczność
Rozporządzenie nie określa ścisłych reguł jakie mają zostać spełnione w konkretnej firmie. To od firmy jej specyfiki i działania oraz organizacji pracy, zakresu i specyfiki przetwarzanych danych osobowych zależeć będą wdrożone mechanizmy, procedury, wymagane dokumenty itp. a które mające na celu zapewnienie właściwej ochrony danych osobowych.

Comarch wyposaży wszystkie swoje systemy ERP w specjalną funkcjonalność prowadzenia rejestru zgód na przetwarzanie danych, zgód na przesyłanie informacji handlowych, zgód na profilowanie z datą udzielenia zgody, z IP oraz archiwizacją treści zgody. Dostępna będzie także funkcja umożliwiająca złożenie oświadczenia o cofnięciu zgody na przetwarzanie danych w takiej samej formie jak złożenie zgody.


Zadowolony Klient to nasz Klient !

*Wysyłając zgłoszenie wyrażam zgodę na otrzymywanie informacji handlowych drogą elektroniczną od F.H-U. ARKARY