Comarch ERP Optima dla Biur Rachunkowych

Comarch ERP Optima Biuro Rachunkowe wspiera codzienną pracę biur rachunkowych i doradców podatkowych poprzez wybór odpowiednich modułów:

Comarch ERP Optima Księga Handlowa

to moduł pozwalający biurom rachunkowym na obsługę firm w formie pełnej księgowości zgodnie z Ustawą o Rachunkowości. Jego podstawowym atutem jest usprawnienie pracy dzięki automatyzacji procesu księgowania, ewidencjonowania VAT-u oraz możliwości wydruków i przesyłania elektronicznych deklaracji.

Comarch ERP Optima Księga Podatkowa

pozwala biurom rachunkowym na łatwą obsługę księgową firm oraz rozliczenia z Urzędem Skarbowym na podstawie Księgi Przychodów i Rozchodów. Moduł jest zawsze zgodny z aktualnymi przepisami.

Comarch ERP Optima Środki trwałe

pozwala biurom rachunkowym na prowadzenie dla klientów ewidencji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych. Dzięki modułowi możliwe jest tworzenie planów amortyzacji, automatyczne księgowanie odpisów amortyzacyjnych, rejestrowanie historii środka trwałego.

Comarch ERP Optima Kadry i Płace

umożliwia biurom rachunkowym prowadzenie pełnej obsługi kadrowo-płacowej. Zapewnia pracę zawsze zgodną z aktualnymi przepisami oraz: współpracuje z programem Płatnik, nalicza i drukuje deklaracje podatkowe, wylicza składki ZUS i deklaracje, zapewnia obsługę korekt list płac, umożliwia wysyłanie e-deklaracji do US.

Internetowa Wymiana Dokumentów (IWD)

to mechanizm, który zapewnia bezpieczne przesyłanie dokumentów pomiędzy firmą a obsługującym ją biurem rachunkowym. Służy do przesyłania danych między placówką handlową a działem księgowym firmy, jak również pozwala dwóm niezależnym firmom przesyłać faktury elektroniczne. Poprzez zastosowanie serwera wymiany danych Comarch, jako pośrednika komunikacyjnego, przesyłane dane są odpowiednio szyfrowane, co zapewnia wysoki poziom bezpieczeństwa przesyłania, uniemożliwiając jednocześnie nieautoryzowane usuwanie danych z serwera oraz wysyłanie na serwer.

Analizy BI

to narzędzie służące do budowania raportów i analiz na bazie informacji wprowadzonych do programu Comarch ERP Optima. Moduł skierowany jest dla firm natomiast w rozszerzonej wersji dedykowany specjalnie dla biurom rachunkowym.

Comarch ERP Optima Księga Handlowa dzięki modułowi zyskujesz:

 • prowadzenie firmy w oparciu i zgodnie z Ustawą o Rachunkowości
 • bezpieczeństwo w przypadku zmieniających się przepisów
 • oszczędność czasu, dzięki zastosowaniu automatycznego księgowania wszystkich dokumentów oraz deklaracji poprzez schematy księgowe i księgowanie okresowe,
 • możliwość sporządzania wymaganych deklaracji podatkowych,
 • możliwość wysyłania e-deklaracji,
 • możliwość sprawdzenia przyszłego księgowania dokumentu przed jego zaksięgowaniem dzięki predekretacji dokumentów.
 • możliwość planowania księgowanych kwot na poszczególnych kontach (budżetowanie).
 • prowadzenie pełnej ewidencji VAT oraz wydruk deklaracji VAT-7 i VAT-7K, VAT-UE i wysyłanie deklaracji do systemu e-deklaracjia
 • stworzenie wielopoziomowego planu kont,
 • wykorzystanie funkcji grup kont,
 • księgowanie do jednego lub wielu dzienników cząstkowych,
 • generowanie zestawienia obrotów i sald za dowolny okres,
 • wykorzystanie schematów księgowych do automatycznego księgowania wszystkich dokumentów oraz deklaracji,
 • predekretację dokumentów,
 • prowadzenie pełnej ewidencji VAT oraz wydruk deklaracji VAT-7 i VAT-7K, VAT-UE i wysyłanie deklaracji do systemu e-deklaracj
 • obliczanie zaliczek na PIT-36, PIT-36L, CIT-8 a także obliczanie i wysyłanie drogą elektroniczną deklaracji rocznych,
 • inicjalizację bilansu otwarcia na podstawie sald kont roku poprzedniego,
 • oddzielne ewidencjonowanie dokumentów, które nie są fakturami VAT, np. dowody wewnętrzne, polisy ubezpieczeniowe, zlecenia itp.,
 • księgowanie dokumentów bezpośrednio z innych modułów, np. list płac z modułu Płace i Kadry lub dokumentów OT, LT z modułu Środki Trwałe,
 • parowania ze sobą dekretów na kontach rozrachunkowych,
 • tworzenie zestawień księgowych, w tym: bilans firmy, rachunek zysków i strat, przepływy środków pieniężnych itd.
 • pozwala na bieżącą analizę planu przychodów i wydatków tj. pozwala porównywać plan przychodów i wydatków z faktycznie uzyskanymi przychodami i poniesionymi wydatkami, które zostały zaksięgowane na kontach przy wykorzystaniu funkcji kontroli budżetu. Funkcja ta może być wykorzystywana przez jednostki budżetowe jak również inne podmioty gospodarcze, które chcą kontrolować swoje wydatki czy przychody z założonym planem.

Comarch ERP Optima Księga Handlowa Plus rozszerzony moduł umożliwia:

 • zakładanie kont walutowych,
 • opcję księgowania schematami księgowymi na konta walutowe,
 • przeglądanie dekretów oraz obrotów i sald w walucie obcej oraz w walucie systemowej,
 • generowanie przeszacowania walut.


PROMOCJA!

Korzystasz z Comarch ERP Optima dla Biur Rachunkowych? Jesteś zadowolony z programu? Rekomenduj go swoim klientom i zarabiaj!

Za każde skuteczne polecenie zyskasz 10% wartości pierwszego zakupu oprogramowania, a Twój klient w cenie programu otrzyma szkolenie pozwalające rozpocząć pracę z Comarch ERP Optima.

Zacznij zarabiać z Comarch ERP Optima!

Jak działa promocja:

 1. Polecasz Comarch ERP Optima Klientowi.
 2. Wypełniasz formularz zgłoszeniowy i otrzymujesz mailowe potwierdzenie zgłoszenia. Zgłaszasz fakt swojemu Partnerowi Comarch.
 3. Klient kupuje Comarch ERP Optima.
 4. Otrzymujesz prowizję a Twój Klient szkolenie "Sprzedaż i obsługa magazynu w programie Comarch ERP Optima".

Dane zgłoszonego Klienta są przekazywane do Partnera Comarch opiekującego się Twoją firmą, który przejmuje obowiązki związane z procesem prezentacji i sprzedaży oprogramowania dla Klienta.

Jeżeli jesteś zainteresowany skontaktuj się z nami, e-mail: biuro@arkary.pl

iKsiegowosc24.pl

Serwis iKsiegowosc24.pl to usługa, która z jednej strony umożliwia szybkie i bezpłatne znalezienie profesjonalnego biura rachunkowego oferującego obsługę księgową i kadrowo-płacową, a także przesyłanie do niego dokumentów handlowych drogą elektroniczną. Z drugiej strony dla biur rachunkowych to miejsce, w którym w przejrzysty i prosty sposób mogą zaprezentować swoją ofertę. iKsięgowość24 zrzesza profesjonalne biura rachunkowe, korzystające z oprogramowania Comarch ERP Optima.

www.iksiegowosc24.pl/