Rozwiązania dla branży medycznej OptiMED24

OptiMED24 to oprogramowanie do kompleksowego zarządzania przychodnią. Z systemu może korzystać praktycznie każda placówka medyczna, niezależnie od własnego schematu organizacyjnego.

OptiMED24 powstał z połączenia nowoczesnej architektury i sprawdzonych technologii. Program cechuje elastyczność i funkcjonalność oraz otwarta struktura i interoperacyjność z oprogramowaniem innych producentów. Nacisk, jaki położono na ergonomię pracy z OptiMED24 sprawia, że nauka jego obsługi jest szybka, a korzyści z wdrożenia widoczne niemal od razu

OptiMED24 to program do kompleksowego zarządzania placówką medyczną. Dzięki OptiMED24 w prosty i intuicyjny sposób możesz m.in.:

 • prowadzić elektroniczną dokumentację medyczną (EDM),
 • rozliczać zakontraktowane świadczenia (NFZ, prywatne firmy ubezpieczeniowe),
 • obsługiwać wizyty pacjentów, wystawiać recepty i skierowania,
 • korzystać z rejestracji online,
 • wystawiać dokumenty finansowe (obsługa drukarek fiskalnych),
 • tworzyć dowolne cenniki, pakiety, abonamenty,
 • generować analizy i raporty, w oparciu o dane zebrane w systemie


Gabinet - EDM

Sporządzanie i przechowywanie dokumentacji medycznej pacjenta w formie elektronicznej:

 • elastyczne tworzenie i dostosowywanie szablonów kart wizyty do potrzeb lekarza oraz danej specjalności
 • wystawianie i wydruk recept i skierowań, możliwość dołączenia zewnętrznej dokumentacji medycznej do systemu
 • dostęp do słownika kodów ICD-9, ICD-10 i aktualnej bazy leków
 • możliwość sygnowania wytworzonej dokumentacji podpisem elektronicznym

Rejestracja

Szybka i prosta rejestracja pacjentów na wizyty:

 • obsługa rejestracji bezpośredniej i telefonicznej
 • internetowa rejestracja na wizytę (e-rejestracja)
 • wysyłka powiadomień (SMS, e-mail) o statusie wizyty
 • integracja z eWUŚ
 • tworzenie grafików pracy, efektywne zarządzanie pracą personelu medycznego
 • zmiana terminu wizyty metodą przeciągnij i upuść
 • wystawianie dokumentów sprzedażowych
 • dodawanie zewnętrznej dokumentacji medycznej pacjenta
 • planowanie cyklu rehabilitacji i rejestracja do medycyny pracy

Rozliczenia z NFZ

Szybkie i zautomatyzowane prowadzenie rozliczeń z NFZ dedykowane jednostkom świadczącym usługi z zakresu m.in. POZ, KAOS, AOS, stomatologii:

 • import kontraktów NFZ, rozliczanie i sprawozdawanie przez Internet
 • automatyzacja procesu rozliczania
 • wykrywanie i sygnalizowanie błędnie wprowadzonych danych
 • sprawna korektę rozliczeń
 • bieżąca aktualizację systemu do obowiązujących regulacji NFZ

Rehabilitacja

 • Przyjazna dla użytkownika opcja planowania cyklów rezerwacji: cyklu wizyt dla danego pacjenta z uwzględnieniem liczby niezbędnych powtórzeń, czasu trwania zabiegów oraz przerw między kolejnymi zabiegami.
 • Optymalne planowanie zabiegów z odpowiednim wykorzystaniem bazy sprzętowej i personelu.
 • Szybka realizacja zleconych świadczeń.

Punkt Pobrań

 • Zarządzanie zleceniami na badania laboratoryjne.
 • Obieg dokumentacji w postaci elektronicznej zintegrowany z Modułem Gabinet i Rejestracja.
 • Wyszukiwanie zleceń oraz rejstracja pobranych materiałów.
 • Możliwość wykorzystania czytników kodów paskowych.
 • Moduł w pełni zintegrowany z popularnymi w Polsce systemami laboratoryjnymi.

Medycyna Pracy

 • Kompleksowa obsługa świadczeń z zakesu medycyny pracy.
 • Szybki dostęp do dokumentacji pacjenta oraz planowanych specjalistycznych konsultacji.
 • Generowanie zleceń, skierowań i recept oraz dokumentów niezbędnych do orzecznictwa.
 • Sprawna rejestracja pacjentów.

Cenniki i Pakiet

 • Tworzenie, definiowanie i zarządzanie cennikami, pakietami medycznymi, słownikami świadczeń, umowami z kontrahentami, promocjami i rabatami.
 • Zarządzanie świadczeniami przysługującymi w ramach pakietów medycznych (np. abonament, prywatne ubezpieczenie, świadczenia medycyny pracy).
 • Masowe operacje na cennikach i pakietach, pozwalające na optymalizacje czasu pracy.

Finanse

 • Wystawianie dokumentów sprzedażowych (rachunków, faktur, paragonów).
 • Integracja i obsługa drukarek fiskalnych.
 • Możliwość integracji z Comarch ERP Optima.

Prowizje

 • Indywidualne rozliczanie pracowników w systemie prowizyjnym na podstawie zrealizowanych świadczeń medycznych.
 • Automatyczne obliczanie prowizji (w modelu ryczałtowym, na podstawie udziału w przychodach lub zyskach).

Analizy i Raporty

 • Sprawne zarządzanie placówką medyczną i efektywne wykorzystanie posiadanych zasobów.
 • Dostęp do pakietu zdefiniowanych raportów, tworzenie indywidualnych, zaawansowanych analiz i zestawień w oparciu o dane zgromadzone w systemie.

Administracja

Pełna konfiguracja oprogramowania:

 • ustawienie parametrów systemu
 • konfiguracja wymiany danych z systemami zewnętrznymi
 • określenie uprawnień użytkowników
 • aktualizacja systemu do nowych wersji
 • definiowanie szablonów karty wizyty
 • aktualizacja słowników i bazy leków